Pomiary elektryczne informują o stanie technicznym badanych instalacji i urządzeń. Dobry stan instalacji elektrycznej to podstawa bezawaryjnej pracy. Służą one ocenie aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem bezpieczeństwa i niezawodności pracy.

Posiadam wiedzę oraz wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

miernik do pomiarów elektrycznych